ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

Licence number

163/2016

Tax specialization

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Related specialization

Účtovník

Offer comprehensive work

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty; Práce pri likvidácii podniku; Práce pri konkurze na podnik

Language skills

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Ruština

Office address

Baštová 38, 080 01 Prešov Tel.: 051/7723 849, Email: ibosela@acceptaudit.sk, WWW: www.acceptaudit.sk


Blumentálska 16, 811 07 Bratislava Tel.: 02/444 505 15


Obrancov mieru 6, 040 01 Košice Tel.: 055/286 13 00