Prihlásiť
 
 


Aktuality

Nové vzory daňových priznaní k spotrebným daniam z minerálneho oleja a alkoholických nápojov - pripomienkovanie predbežnej informácie

Metodika SKDP, 29.07.2020

Ministerstvo financií včera zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie predbežnú informáciu k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov a predbežnú informáciu k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pripomienkovanie do 10. augusta 2020.

Návrh novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 29.07.2020

Ministerstvo financií včera zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Pripomienkovanie do 17. augusta 2020.

Návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 29.07.2020

Ministerstvo financií dnes zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pripomienkovanie do 14. augusta 2020.

Vzor kontrolného výkazu k DPH - Pripomienkovanie predbežnej informácie

Metodika SKDP, 27.07.2020

Ministerstvo financií zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. Pripomienkovanie do 5. augusta 2020. Daňoví poradcovia môžu posielať návrhy a podnety do 3. augusta 2020.


© SKDP 2010