Prihlásiť
 
 


Aktuality

Tlačová správa - Obchody môžu nepredané potraviny darovať aj obciam

SKDP Press, 17.02.2020

Darovanie nepredaných potravín je už jednoduchšie. Od januára sa pre obchodníkov zmenili doterajšie podmienky a tovar môžu darovať väčšiemu počtu subjektov.

Nové metodické usmernenia a pokyny pre daň z príjmov a účtovníctvo

Sprava_databaz, 04.02.2020

Finačná správa pripravila v mesiaci január 2020 v oblasti dane z príjmov a účtovníctva nové Usmernenie k elektromobiom s účinnosťou od 01.01.2020, Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane ako aj Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2020 a od 01.01.2021.

Finančná správa SR - Metodické pokyny k DPH s účinnosťou od 01.01.2020

Sprava_databaz, 04.02.2020

Finančná správa SR uverejnila aktualizovaný metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 01.01.2020; aktualizovaný metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 01.01.2020; nový Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní a nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane podľa § 54d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty po 1.1.2020.

RUN TEAM daňových poradcov

Marian Kovac, 04.02.2020

Pridajte so do RUN TEAMU daňových poradcov a poďte si s nami zabehať ...

FS - aktualizované a nové metodické pokyny k DPH s účinnosťou od 01.01.2020

Sprava_databaz, 04.02.2020

Finančná správa SR vydala AKTUALIZOVANÉ metodické pokyny k registrácií zdaniteľných osôb podľa § 4; k postupu v prípade úmrtia fyzickej osoby, platiteľa dane, podľa § 83; k určeniu základu dane podľa § 22 zákona o DPH a NOVÉ metodické pokyny - k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 zákona o DPH; k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80; k uplatňovaniu DPH v režime call-of-stock podľa § 8a a §11a ako aj k priradeniu prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ podľa § 13a zákona o DPH.


© SKDP 2010