Prihlásiť
 
 Aktuality

Zverejnenie novely zákona o dorovnávacej dani v MPK

Metodika SKDP, 11.07.2024

Novela zákona č. 507/2023 Z. z. o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie do 26. júla 2024 je zameraná najmä na spresnenia a doplnenia v častiach výpočtu oprávneného príjmu alebo oprávnenej straty základného subjektu a výpočet sumy upravených zahrnutých daní. Majú sa spresniť aj zavedené definície, dopĺniť pravidlá pre výpočet sumy vylúčených príjmov na základe ekonomickej podstaty a zaviesť zjednodušené výpočty pre nevýznamné subjekty. Účinnosť novely: 31. decembra 2024

Zverejnenie novely zákona o dani z príjmov v MPK

Metodika SKDP, 11.07.2024

Novela zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie 9. júla 2024 v rámci legislatívneho procesu k novele zákona o športe sa týka zavedenia inštitútu superodpočtu ako motivačného nástroja pre investovanie súkromného sektora v odvetví športu. Účinnosť: 1. januára 2025. Ukončenie pripomienkovania: 29. júla 2024.

Zverejnenenie Predbežnej informácie k novele vyhlášky týkajúcej sa preverovania finančných účtov finančnými inštitúciami

Metodika SKDP, 04.07.2024

MF SR pripravuje návrh novely vyhlášky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami

Používanie generatívnej umelej inteligencie v oblasti daní

Tajomnik SKDP, 26.06.2024

Umelá inteligencia a generatívne predtrénované transformátory (GPT), majú potenciál zásadne zmeniť spôsob, akým ľudia pracujú a fungujú. Daňoví profesionáli sú nositeľmi zodpovednosti, keď sa pri poskytovaní poradenstva čiastočne alebo úplne spoliehajú na umelú inteligenciu, čo kladie kľúčový dôraz na ich profesionálny úsudok. Odborný úsudok pri poradenstve vždy spočíva na daňovom odborníkovi bez ohľadu na zdroj analýzy alebo výskumu.

Zverejnenie novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a novely zákona o daňových poradcov a SKDP v MPK

Metodika SKDP, 11.07.2024

V rámci zverejneného návrhu novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu na medzirezortné pripomienkové konanie sa majú novelizovať aj zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcov a Slovenskej komore daňových poradcov a zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Navrhovaná účinnosť: 1. decembra a 30. decembra 2024


© SKDP 2010