Prihlásiť
 
 Aktuality

Vyhodnotenie pripomienok k novele zákona o DPH v MPK

Metodika SKDP, 11.08.2022

Ministerstvo financií SR zverejnilo vyhodnotenie pripomienok vznesených k návrhu vládnej novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov v medzirezortnom pripomienkovom konaní a návrh novely a dôvodovej správy v upravenom znení. Návrh bol predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády. Navrhovaná účinnosť novely je 1. januára 2023 a 1. januára 2024.

Klubové stretnutie: Svěřenské fondy v Českej republike a ich české a slovenské daňové implikácie

Asistent SKDP, 07.08.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Rastislavom Forgáčom - daň. poradca SR a Ing. Borisom Gnotom - daň. poradca CZ

Klubové stretnutie: „Softvér – právna úprava autorským zákonom, účtovné a daňové povinnosti spojené so softvérom!“

Asistent SKDP, 07.08.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Petrom Horniačkom z MF SR

Súhlas správcu dane k prevodom obchodných podielov sa od 17.7.2022 už viac nevyžaduje.

Tajomnik SKDP, 15.07.2022

Od 17.7.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku. Zákonom sa novelizujú aj viaceré iné právne predpisy.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku zverejnená v MPK

Metodika SKDP, 27.07.2022

Ministerstvo financií SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2023 a 1. januára 2024. Pripomienkovanie do 25. júla 2022.


© SKDP 2010