Prihlásiť
 
 


Aktuality

Nepriama novela zákona o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 05.03.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon o dani z pridanej hodnoty. Navrhovaná účinnosť od 1. septembra 2021. Pripomienkovanie do 22. marca 2021.

Tlačová správa: Od marca budeme z domu pracovať po novom

SKDP Press, 26.02.2021

Radovan Ihnát - SKDP. V súčasnosti sa práca z domu, tzv. home office, stala úplne bežnou a počas lockdownu aj povinnou. Už o niekoľko dní, od 1. marca 2021, nás čakajú viaceré zmeny. Zaviedli sa nové pojmy ako domácka práca alebo telepráca, ktorá je trvalá a pravidelne vykonávaná z domu zamestnanca. Patria k nej viaceré benefity a musí byť dohodnutá už v pracovnej zmluve. Druhou možnosťou je príležitostný home-office, ktorý je iba mimoriadnou možnosťou na prácu z domu.

Vláda schválila upustenie od úroku z omeškania a uloženie sankcií

Metodika SKDP, 25.02.2021

Vláda včera schválila nariadenie, ktorým ustanovuje podmienky upustenia od vyrubenia úroku z omeškania, od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a od uloženia pokuty podľa § 12 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Nariadenie nadobudne účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov SR.

Trend: Daňoví poradcovia: Štát vyberá dane aj neoprávnene, spolieha sa na zlú vymožiteľnosť práva

SKDP Press, 19.02.2021

Týždenník Trend zverejnil veľký profilový rozhovor s prezidentom a viceprezidentkou SDKP: Kontúry daňovej reformy zatiaľ nie sú známe, no problémov, ktoré treba riešiť, je veľa. Reforma by mala smerovať k tomu, aby daňovo-odvodové zaťaženie nebolo hlavným argumentom pri výbere formy podnikania. Štát, navyše, vyberá niektoré dane protiprávne. TREND sa o daňovej reforme rozprával s Jozefom Danisom a Miriam Galandovou, prezidentom a viceprezidentkou Slovenskej komory daňových poradcov.

Tlačová správa - Najlepšie univerzitné práce v oblasti daní - TAA 2020

SKDP Press, 16.02.2021

Štrnásť študentov ekonomických a právnických fakúlt našich vysokých škôl získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2020, ktoré udelila Slovenská komora daňových poradcov.


© SKDP 2010