Prihlásiť
 
 
Aktuality

TaxCharity pomáha študentom

Tajomnik SKDP, 29.10.2020

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o pomoc študentom, ktorí potrebujú našu podporu pre úspešné ukončenie ich štúdia. Verím, že aj v týchto ťažkých časoch je priestor hľadieť aj na iných. Ďakujem Štefan Kabát, predseda výboru TaxCharity

Finančná správa vychádza v ústrety daňovníkom

Tajomnik SKDP, 27.10.2020

Daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 2. novembra. Finančná správa však vníma súčasnú epidemiologickú situáciu. Prijala preto opatrenia, aby vyšla svojim klientom v ústrety a zabezpečila čo najhladší priebeh podávania daňových priznaní pri zachovaní celospoločenskej zodpovednosti.

VZ SKDP 2020

Tajomnik SKDP, 27.10.2020

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že bola zverejnená pozvánka program, obsahová náplň a súvisiace materiály na zasadanie Valného zhromaždenia SKDP.

Klubové stretnutie: Home office vo svetle COVID-19

Asistent SKDP, 26.10.2020

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Simonou Dušekovou Schusztekovou, PhD. LL.M z Advokátskej kancelárie Henrich Dušek, s.r.o.

Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce "Kurzarbeit" do slovenského právneho poriadku

Metodika SKDP, 23.10.2020

Predkladaný materiál MPSVR schválila vláda 21. októbra 2020.


© SKDP 2010