Prihlásiť
 
 Aktuality

Vláda SR schválila návrh zákona o solidárnom príspevku

Metodika SKDP, 01.12.2022

Vláda SR schválila návrh zákona o povinnom dočasnom príspevku z činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktorý sa má v národnej rade schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní. Navrhovaná účinnosť 31. decembra 2022.

Vládna novela zákona o účtovníctve zverejnená v Zbierke zákonov SR

Metodika SKDP, 01.12.2022

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, vyhlásená 1. decembra 2022. Úinnosť 31. decembra 2022, 1. januára 2023 a 22. júna 2023.

Vláda SR schválila právnu úpravu odvodu z nadmerných príjmov

Metodika SKDP, 29.11.2022

Odvod z nadmerných príjmov bol schválený ako súčasť zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike so zámerom implementovať nariadenie EÚ 2022/1854 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie. Novelizujú sa aj zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní (Daňový poriadok). V Národnej rade SR sa má navrhovaná úprava schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Klubové stretnutie org. dňa 12.01.2023 - Hroziaci úpadok a preventívna reštrukturalizácia

Asistent SKDP, 28.11.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Martinom Provazníkom (bpv Braun Partners s.r.o., o.z.)

Klubové stretnutie org. dňa 15.12.2022 - Použitie cudzieho práva a iných zdrojov v daňových otázkach

Asistent SKDP, 25.11.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s doc. JUDr. Ing. Matejom Kačaljakom, PhD.


© SKDP 2010