Prihlásiť
 
 


Aktuality

Novela zákona o sociálnom poistení a niektorých zákonov - sociálna pomoc v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Metodika SKDP, 30.03.2020

V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon č. 63/2020 Z. z., krorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia COVID-19, ktorý upravuje podmienky nároku na ošetrovné pre rodičov detí a nemocenské pri karanténe v krízovej situácii a vytvára nástroj na finančnú podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO postihnutých krízovou situáciou. Účinnosť 27. marca 2020.

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a v justícii

Metodika SKDP, 30.03.2020

V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účinnosť 27. marca 2020.

Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO

Metodika SKDP, 29.03.2020

MH SR dnes zverejnilo prvé opatrenia na pomoc ekonomike.

Vyjadrenie SKDP k 2%

SKDP Press, 27.03.2020

Poukázanie 2% z daní: Jozef Danis - prezident Slovenskej komory daňových poradcov: "Neziskové organizácie a občianske združenia dostanú svoje financie od daňovníkov. Je verejný prísľub MF SR a FS SR, že všetky poukázané financie sa dostanú k prijímateľom 2% a to aj napriek tomu, že daňovníci nepodajú daňové priznanie do 31.3.2020 alebo neoznámia jeho odklad. V tejto osobitnej a ťažkej situácii je veľmi dôležité, aby bola zo strany daňových subjektov prejavená dôvera v štátne orgány. Pre účely poukázania podielu zaplatenej dane nie je nutné navštevovať daňové úrady a narýchlo si podávať priznanie alebo oznamovať jeho odklad. V krátkej dobe bude prijatá legislatíva, ktorá umožní poukázanie podielu zaplatenej dane aj bez potreby predlžovania lehoty na podanie daňových priznaní, resp. ktorá bude riešiť problematiku predkladania vyhlásení zo strany zamestnancov."

FS - Informácia k nariadeniu vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov

Sprava_databaz, 27.03.2020

V súvislosti s Nariadením vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedopolatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov vydala Finančná správa Informáciu spolu s praktickými príkladmi.


© SKDP 2010