Prihlásiť
 
 


Aktuality

Parlament schválil novelu zákona o miestnych daniach

Metodika SKDP, 26.11.2021

Poslaneckou novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa upravuje možnosť obce oslobodiť alebo znížiť daň z nehnuteľnosti na podporu športu. Pozmeňujúcim poslaneckým návrhom sa navyše rozširuje okruh ubytovacích zariadení podliehajúcich dani z ubytovania a osôb zúčastnených na plnení daňovej povinnosti o sprostredkovateľov ubytovania prostredníctvom prevádzkovania digitálnej platformy (internetového rezervačného portálu), a závadza sa aj možnosť určenia dane za ubytovanie paušálnym spôsobom. Účinnosť vyhlásením.

Odporúčaný režim v kancelárii daňového poradcu

Tajomnik SKDP, 26.11.2021

Od 25.11.2021 platí Vyhláška ÚVZ č. 263/2021, na základe ktorej sa uzatvárajú všetky prevádzky služieb. Daňoví poradcovia nemajú ustanovenú výnimku zo zákazu.

Stanovisko SKDP k tzv. Daňovo-odvodovej reforme

Tajomnik SKDP, 24.11.2021

V Slovenskej komore daňových poradcov sme si s veľkým záujmom vypočuli základné tézy tzv. Daňovo-odvodovej reformy, ktoré nám v uplynulých dňoch predstavilo Ministerstvo financií SR.

Ministerstvo financií SR predstavilo štvrtú časť daňovej revolúcie: ZDANENIE ŽIVNOSTNÍKOV A REŠTAURAČNÝ BALÍK

Sprava_databaz, 23.11.2021

Ministerstvo financií SR v rámci tlačovej konferencie ku štvrtej časti daňovej revolúcie predstavilo NOVÉ ZDANENIE ŽIVNOSTNÍKOV, ZMENY PRE REŠTAURÁCIE AJ POMOC V BOJI S PANDÉMIOU.

Najčastejšie otázky a odpovede k oznamovaniu bankových účtov platiteľmi DPH

Sprava_databaz, 22.11.2021

Finačná správa zverejnila najčastejšie otázky a odpovede k oznamovaniu bakových účtov platiteľmi DPH. Táto povinnosť vyplýva z novelizovaného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 408/2021 Z. z., ktorým 15. novembra 2021 nové ustanovenia § 6 a § 85kk nadobudli účinnosť . Všetci platitelia DPH sú teda povinní od 15. novembra 2021 oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa § 2 zákona o DPH, t.j. ktoré používajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH.


© SKDP 2010