Prihlásiť
 
 


Aktuality

SKDP si zvolila nové prezídium

SKDP Press, 16.11.2018

Valné zhromaždenie daňových poradcov rozhodovalo o novom prezídiu. Prezidentom SKDP je opäť Jozef Danis. Na valnom zhromaždení sa odhlasovali aj dôležité zmeny v štatúte a informačnom systéme.

Informácia k zákonu o dani z poistenia

Sprava_databaz, 16.11.2018

Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia nadobúda účinnosť 1. januára 2019. Cieľom novej právnej úpravy je zavedenie dane z poistenia, ktorej bude podliehať poistenie v odvetviach neživotného poistenia. Daň z poistenia má charakter nepriamej dane. Zákonom o dani z poistenia sa nahradí v súčasnosti platný 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, ktorý upravuje podnikanie v poisťovníctve v Slovenskej republike. Finančná správa vydala informáciu k jednotlivým ustanoveniam zákona o dani z poistenia uvedené v článku I, ktorých predmetom úpravy je daň z poistenia.

Poslanecká novela zákona o cestovnom ruchu - vrátená na opätovné prerokovanie národnej rady

Metodika SKDP, 12.11.2018

Prezident SR nepodpísal schválené znenie novely zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu a novelu vrátil na opätovné prerokovanie.

Automatická výmena informácií v oblasti DPH medzi SR a ČR

Sprava_databaz, 12.11.2018

Dňa 5. októbra 2018 bola v Štrbe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty.

FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 09.11.2018

Informácia prináša súhrn najčastejších otázok a odpovedí z daňovej oblasti.


© SKDP 2010