Prihlásiť
 
 Aktuality

Schválený zákon o financovaní voľného času dieťaťa (protiinflačný a prorodinný balíček)

Metodika SKDP, 23.06.2022

Národná rada SR včera dňa 22. júna 2022 schválila zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou SR na opätovné prerokovanie Národnou radou SR. Zákonom sa zavádza finančný príspevok na voľnočasové akitivity detí, zvyšuje sa daňový bonus na dieťa a prídavok na dieťa. Zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022, 1. januára 2023 a 1. januára 2024.

Od júla sa pri hotovostných platbách začne zaokrúhľovanie centov

Tajomnik SKDP, 22.06.2022

Od 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, ktorou sa na Slovensku pri platbách v hotovosti zavedie zaokrúhľovanie výslednej ceny nákupu. Zaokrúhľovať sa pritom bude matematicky, a to na najbližších päť eurocentov.

Upozornenie na podvodné konanie

Tajomnik SKDP, 21.06.2022

Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email, v ktorom ich informujú „o nedostatkoch v daňovom priznaní“. Finančná správa takéto emaily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby na ne nereagovali ani neposkytovali žiadne svoje údaje neznámym adresátom.

Schválený druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Metodika SKDP, 21.06.2022

Národná rada SR schválila druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (Kilečko 2). Novelou zákona o účtovníctve sa zdobrovoľňuje zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS (medzinárodné štandardy finančného vykazovania), novelou zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov sa odstraňuje podmienka na vydanie oprávnenia na distribúciu, ktorou je zamestnávanie minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere, novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku sa zavádzajú maximálne sadzby dane pre vybrané druhy pozemkov, dopĺňa sa právo daňovníka predložiť vlastný znalecký posudok so znalcom určenou hodnotou pozemku pre účely výpočtu dane zo stavebných pozemkov a možnosť správcu dane vyhotoviť kontrolný znalecký posudok.

Prezidentka vetovala zákon o financovaní voľného času dieťaťa

Metodika SKDP, 10.06.2022

Zákon z 24. mája 2022 o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou SR na opätovné prerokovanie Národnou radou SR


© SKDP 2010