Prihlásiť
 
 Aktuality

Klubové stretnutie org. dňa 15.2.2023 - Príjmy dosahované cez Airbnb a Booking z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane za ubytovanie

Asistent SKDP, 23.01.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD.

Noví daňoví poradcovia

Tajomnik SKDP, 19.01.2023

Radi by sme privítali v radoch daňových poradcov nových kolegov, ktorí v pondelok 16. januára 2023 zložili sľub do rúk prezidentky SKDP.

Študentské záverečné práce

Tajomnik SKDP, 10.01.2023

SKDP v spolupráci s vysokými školami zorganizovala už 5 ročníkov prehliadky záverečných študentských prác.. Aj tento rok plánujeme venovať sa tejto príjemnej spolupráci a oceniť najlepšie práce v rámci slovenských vysokých škôl. Ak by ste mali tipy na témy, ktoré by ste radi videli spracované v rámci rigoróznych alebo dizertačných prác, napíšte nám.

Klubové stretnutie org. v dňoch 21.2. a 27.2.2023 - Daňový pohľad na cenné papiere z pohľadu fyzickej osoby

Asistent SKDP, 23.01.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Miroslavou Brnovou - MF SR

Zákaz poskytovania daňových a účtovných služieb

Tajomnik SKDP, 28.12.2022

Do pozornosti Vám dávame rozhodnutie Rady EÚ, v zmysle ktorého je zakázané poskytovanie daňového poradenstva vláde Ruska, právnickým osobám alebo orgánom usadeným v Rusku.


© SKDP 2010