Prihlásiť
 
 


1. apríla 2019 bol spustený projekt eKasa. Povinná je pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Ostatní podnikatelia môžu postupne na eKasu prechádzať do 1.7.2019

Aktuality

Vláda schválila návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Metodika SKDP, 12.09.2019

Vláda SR včera schválila návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Účinnosť od 1. januára a 1. februára 2020.

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v MPK

Metodika SKDP, 12.09.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na pripomienkovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Navrhované formuláre majú univerzálny charakter a budú slúžiť ako daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a opravné daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Pripomienkovanie do 1. októbra 2019.

Kurz práva pre Vás

Tajomnik SKDP, 10.09.2019

Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených bol zrušený kurz práva v Košiciach. Vzhľadom na to, že PR UK Bratislava vyžaduje na otvorenie kurzu len 10 prihlásených účastníkov, je pravdepodobné, že tento kurz otvoríme. Cena kurzu 1.000 € s DPH. Prihlášky posielajte do 20.9.2019 na asistent@skdp.sk

Nový vzor súhrnného výkazu k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 27.08.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie nový vzor súhrnného výkazu k DPH, ktorý zohľadňuje zmeny vykonané v zákone o DPH účinné od 1. januára 2020, a to transpozíciu smernice Rady (EÚ) 2018/1910 (doplnenie pravidiel dodávok v režime call-off stock). Pripomienkovanie do 17. septembra 2019.

Novely daňových zákonov doručené do parlamentu

Metodika SKDP, 30.08.2019

Návrhy priamych a nepriamych noviel daňových a súvisiacich zákonov doručené do parlamentu. Začiatok septembrovej schôdze 10. septembra 2019.


© SKDP 2010