Prihlásiť
 
 


Aktuality

RUN TEAM daňových poradcov beží na ČSOB Bratislava Marathon

SKDP Press, 19.02.2019

Staňte sa súčasťou tímu SKDP a zabehnite si s kolegami. Prvý beh bude ČSOB Bratislava Marathon v apríli 2019. Vybrať si môžete ktorúkoľvek kategóriu.

Zodpovednosť štátu za škodu pri správe daní

Tajomnik SKDP, 18.02.2019

KDP ČR Vás srdečne pozýva na odborné sympózium na tému "Odpovědnost státu za škodu při správě daní", ktorú usporadúvajú v spolupráci s verejnou ochrankyňou práv.

e-KASA všetky informácie na jednom mieste

Sprava_databaz, 19.02.2019

e-KASA všetky informácie na jednom mieste

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 13.02.2019

Finančná správa SR vydala viacero užitočných informácií týkajúcich vypĺňania daňových priznaní napríklad v prípade daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, daňového priznania k dani z príjmov, odpočtu daňovej straty a zápočtu daňovej licencie v tabuľke "K" pre PO za rok 2018. Informácie k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k DzP FO za rok 2018, tiež k možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov a k zdaňovaniu príjmu FO z príležitostnej činnosti. Ďalšie informácie sa týkali vydávania potvrdenia o osobnej daňovej príslušnosti daňovníka s NDP na území SR, o zmene uplatniteľných pravidiel pôvodu k Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou a v súvislosti so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch bola vydaná informácia k príslušnej zmene zákona o DPH.

Pripravovaná novela zákonníka práce - úprava pravidiel týkajúcich sa vysielania zamestnancov

Metodika SKDP, 06.02.2019

MPSVR SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s cieľom transpozície smernice 2018/957/EÚ o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb do právneho poriadku SR. Termín na pripomienkovanie 5. marca 2019.


© SKDP 2010