Prihlásiť
 
 


Aktuality

Informácia k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Sprava_databaz, 02.12.2019

Informácia sa týka ostatnej novely zákona o DPH ako transpozícia práva EÚ (tzv. quick fixies), viaceré pro-podnikateľské, zjednodušujúce, ale aj spresňujúce opatrenia a úprava oslobodenia určitých zdaniteľných obchodov uskutočňovaných vo vybraných druhoch skladov (v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade).

Poslanecká novela zákona o dani z príjmov schválená v parlamente

Metodika SKDP, 29.11.2019

Poslanecká novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorou sa zavádza daňové zvýhodnenie v podobe kratšej doby odpisovania pre vymedzený typ budov slúžiacich prevažne na ubytovanie vlastných zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia pre zamestnancov - schválené znenie . Účinnosť 1. januára 2020.

Oznámenie o pripomienkovaní predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 29.11.2019

MF SR dnes zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s cieľom transpozície článku 9a Smernice Rady EÚ 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica EÚ 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. Článkom 9a sa navrhuje predchádzať vzniku hybridných nesúladov vymedzením transparentného subjektu ako daňovníka, ak ho za daňovníka považuje jeho zriaďovateľ. Ide o transpozíciu Smernice s odloženou účinnosťou do roku 2022. Pripomienkovanie do 14. februára 2020.

TAA 2019 - Ocenenie univerzitných záverečných prác

Tajomnik SKDP, 25.11.2019

Trinásť študentov ekonomických a právnických fakúlt našich vysokých škôl získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2019, ktoré udelila Slovenská komora daňových poradcov. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax. Do oceňovania sa zapojilo 8 fakúlt.

FS k eKase

Tajomnik SKDP, 25.11.2019

Finančná správa zorganizovala včera (20.11.2019) odborné stretnutie k projektu eKasa. Na stretnutí sa zúčastnili tri desiatky odborníkov z poradného orgánu prezidentky finančnej správy, výrobcov chránených dátových úložísk, výrobcov pokladničných riešení a ďalších subjektov zo štátneho aj tretieho sektora. Na stretnutí sa zúčastnila aj zástupkyňa SKDP.


© SKDP 2010