Prihlásiť
 
 Aktuality

MH SR zverejnilo výzvu na poradcov pre malé a stredné podniky v prípade hroziaceho úpadku

Sprava_databaz, 12.05.2022

Na webe Ministerstva hospodárstva SR bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy poradcov, ktorí budú ochotní poskytovať poradenské služby pre malé a stredné podniky v prípade hroziaceho úpadku v zmysle zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len „zákona“).

Schválený návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku

Metodika SKDP, 06.05.2022

Parlament schválil poslanecký návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa umožní vyrubenie vyššej dane z neudržiavaných stavieb a závadných stavieb ohrozujúcich život alebo zdrave, a upresňuje sa vymedzenie maximálneho základu dane (60 prenocovaní v kalendárnom roku) vo vzťahu k platiteľovi dane a nie k daňovníkovi. Účinnosť: 15. júna 2022.

Výmaz duplicitných účtov na PFS

Tajomnik SKDP, 04.05.2022

Na portáli finančnej správy (PFS) existuje takmer 15-tisíc duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Tento stav im pritom môže komplikovať plnenie daňových povinností. Finančná správa sa preto rozhodla preventívne pristúpiť k výmazu takýchto účtov. Dotknutých používateľov bude v predstihu informovať prostredníctvom softwarningu. Tohto kroku sa daňovníci nemusia obávať. Zrušenie duplicitného účtu nebude mať vplyv na ich autorizácie k subjektom.

Klubové stretnutie: Poistenie daňového poradcu v praxi

Asistent SKDP, 03.05.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame vás na klubové stretnutie - webinár so zástupcami poisťovňe RENOMIA, s r.o.

Projekt spolupráca

Tajomnik SKDP, 12.05.2022

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti projekt SPOLUPRÁCA, ktorý si kladie za cieľ zintenzívniť spoluprácu medzi skúsenými daňovými poradcami a novými kolegami. Budeme radi, ak sa do projektu zapojíte a bude pre Vás prínosom


© SKDP 2010