Prihlásiť
 
 


Aktuality

Informácia k všeobecnému podaniu k ÚZ pre FO účtujúce v sústave JÚ

Maria Molnarova, 25.05.2017

Fyzickým osobám – podnikateľom nevzniká povinnosť zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) dať si overiť účtovnú závierku audítorom a tiež nemajú povinnosť vypracovať a zverejniť výročnú správu...

Seminár Podnikové kombinácie podľa slovenskej legislatívy

Petra Bodnarova, 25.05.2017

Podnikové kombinácie znamenajú efektívnu zmenu ekonomicko-právnej formy existujúceho subjektu, ktorej účelom je získanie kontroly nad čistými aktívami inej jednotky alebo efektívne previesť alebo získať aktíva s cieľom dosiahnutia synergického efektu v ich využívaní vrátane daňovej optimalizácie.

Medzirezortné pripomienkové konanie k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP

Lucia Mihokova, 23.05.2017

Dňa 23.05.2017 bola uverejnená informácia o medzirezortnom pripomienkovom konaní k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov s termínom začiatku MPK 24.05.2017 a termínom ukončenia MPK 01.06.2017. Ide o poslanecký návrh zákona, ktorý sa predkladá mimo plánu legislatívnych úloh vlády.

Informácia pre daňových poradcov - zápis zo seminára k "Praniu špinavých peňazí"

Lucia Mihokova, 23.05.2017

Dňa 25.04.2017 sa v priestoroch SKDP v Bratislave uskutočnil odborný seminár k "Praniu špinavých peňazí" zameraný na praktickú aplikáciu platnej a pripravovanej legislatívy najmä z pohľadu daňových poradcov, za účasti prednášajúcich Ing. Anny Vrbovskej a Ing. Ivana Lukáča, špecialistov Finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (FSJ NAKA PPZ).

Pripomienkovanie k pripravovanej analýze zavedenia systému monitorovania cezhraničnej prepravy tovaru v SR

Lucia Mihokova, 23.05.2017

Dňa 16.05.2017 sa zástupcovia SKDP zúčastnili konzultácie na MF SR, ktorá sa uskutočnila v rámci procesu prípravy nelegislatívneho materiálu "Analýza zavedenia systému monitorovania cezhraničnej prepravy tovaru v SR" Daňoví poradcovia majú možnosť predkladať písomné podnety a pripomienky v termíne do 9.6.2017.

Výber z galérií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SKDP 2010