Prihlásiť
 
 


Aktuality

MPK k smernici EÚ - odklad lehôt pri výmene informácií v oblasti daní v dôsledku COVID-19

Metodika SKDP, 26.05.2020

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19, s termínom na pripomienkovanie do 29. mája 2020.

Klubové stretnutie: Priame dane - aktuálne otázky a opatrenia

Asistent SKDP, 22.05.2020

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na diskusné fórum s Ing. Michaelou Vidovou z MF SR.

Novela zákona corona (IV) zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 21.05.2020

Novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie, zverejnená dnes v Zbierke zákonov SR. Účinnosť 20. mája 2020.

bulletin SKDP

Tajomnik SKDP, 19.05.2020

Predstavujeme Vám pilotné číslo Bulletinu Slovenskej komory daňových poradcov

Parlament schválil ďalšiu novelu zákona corona (IV)

Metodika SKDP, 18.05.2020

Schválené znenie novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19, ktorou sa upravuje aj vrátenie preddavkov, poukázanie podielu zaplatenej dane a pokračovanie v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie.


© SKDP 2010