Prihlásiť
 
 


Aktuality

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele vyhlášky o spôsobe označovania platby dane

Metodika SKDP, 16.06.2021

Ministerstvo financií zverejnilo na pripomiekovanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Novela vyhlášky je reakciou na novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ktorou sa upravuje ručenie na DPH a zavádza nový osobitný spôsob platby dane.

TS: Zavedenie globálnej minimálnej 15% sadzby dane pre právnické osoby zásadne neovplyvní slovenské subjekty

Marian Kovac, 11.06.2021

Krajiny patriace do skupiny G7 sa pred niekoľkými dňami dohodli na presadení úpravy, ktorej výsledkom by malo byť zavedenie minimálnej daňovej sadzby pre právnické osoby vo výške 15 %. Aj keď ide o zásadnú zmenu v oblasti zdaňovania právnických osôb, nemala by mať negatívny dopad na daňové zaťaženie slovenských subjektov...

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 na rokovaní vlády

Metodika SKDP, 11.06.2021

Vláda schválila návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19, ktorým sa okrem nového opatrenia finančnej pomoci pre cestovné kancelárie, ako opatrenie na zmiernenie následkov núdzového stavu, rieši posun lehoty pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 o jeden kalendárny rok, t. j. do konca roka 2022.

Stretnutie s MH SR

Tajomnik SKDP, 11.06.2021

Dňa 7. júna prebehlo on-line stretnutie zástupcov SKDP, SKAU s MH SR. Predmetom stretnutia bola otázka zrušenia povinného členstva v SKDP a SKAU, ktorú MH SR predložilo ako návrh v rámci tzv. 2. kilečka.

Stretnutie so štátnym tajomníkom MF SR

Tajomnik SKDP, 11.06.2021

Dňa 9. júna sa stretol prezident SKDP - Jozef Danis so štátnym tajomníkom MF SR - pánom Jančíkom. Venovali sa nasledovným otázkam:


© SKDP 2010