Prihlásiť
 
 


Aktuality

Vláda schválila najväčší balík opatrení pre podnikateľov - prehľad

Sprava_databaz, 25.06.2020

Vládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur.

Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Metodika SKDP, 24.06.2020

Vláda SR dnes predstavila 114 legislatívnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19. Návrh zákona, ktorým sa opatrenia zavádzajú má byť schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní.

Klubové stretnutie: COVID 19 - ustanovenia ohľadom odpustenia splátok nájomného

Asistent SKDP, 16.06.2020

Pozývame Vás na klubové stretnutie organizované kanceláriou SKDP, ktoré sa bude konať v utorok 23. júna 2020 na tému: COVID 19 - ustanovenia ohľadom odpustenia splátok nájomného

Vládna novela zákona o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 15.06.2020

Dnes bol na medzirezortné pripomienkové konanie zverejnený návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Termín na pripomienkovanie do 2. júla 2020.

Predbežná informácia k novele zákona o správe daní

Metodika SKDP, 12.06.2020

Ministerstvo financií dnes zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Termín na pripomienkovanie do 22. júna 2020.


© SKDP 2010