Prihlásiť
 
 Aktuality

Klubové stretnutie org. dňa 20.6.2023 - Kybernetické riziká, trendy a možnosti poistenia (RENOMIA)

Asistent SKDP, 31.05.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na krátke klubové stretnutie - webinár so zástupcom poisťovne Renomia Ing. Michalom Pileckým

Schválená novela zákona o miestnych daniach

Metodika SKDP, 31.05.2023

Schválená poslanecká novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje povinnosť správcu dane upraviť maximálne rozpätie (10-násobok) medzi sadzbami dane zo stavieb určených v rámci jednotlivej časti obce alebo v jednotlivom katastrálnom území a posúva splnenie tejto povinnosti na zdaňovacie obdobie 2027.

Spravodajca č.20/2023

Tajomnik SKDP, 30.05.2023

Bez detailného popisu

Slovensko - česká konferencia 2023

Marian Kovac, 24.05.2023

V dňoch 18. a 19. mája sa uskutočnila medzinárodná SLOVENSKO-ČESKÁ daňová konferencia. Na XIV. ročníku spoločného podujatia Slovenskej komory daňových poradcov a Komory daňových poradcov Českej republiky, sme sa spoločne so zástupcami finančných správ, ministerstiev financií a najvyšších správnych súdov počas dvoch dní venovali prierezovým témam z oblasti dane z príjmov, DPH aj správy daní.

Klubové stretnutie org. dňa 30.5.2023 - Daň vyberaná zrážkou

Asistent SKDP, 23.05.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Miroslavou Brnovou (MF SR)


© SKDP 2010