Prihlásiť
 
 Aktuality

Klubové stretnutie org. dňa 4.5.2023 - Psychológia podnikania

Asistent SKDP, 16.03.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Mgr. Karin Kniez

Aktualizácia databázy Daňové právo SKDP a Usmernenia a pokyny

Marian Kovac, 07.03.2023

V Daňovom práve SKDP nájdete najnovšie rekonštruované znenie zákona o DPH - 222/2004 Z.z.

Zverejnenie novely zákona o dani z príjmov v MPK

Metodika SKDP, 23.02.2023

MH SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona o regionálnej investičnej pomoci s cieľom zmierniť vybrané podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiacich povinností. Navrhovanou zmenou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa má predĺžiť obdobie, počas ktorého si prijímateľ regionálnej investičnej pomoci bude môcť uplatňovať úľavu na dani z príjmov. Termín ukončenia MPK 3. marca 2023.

Úmyselné skresľovanie účtovníctva

Tajomnik SKDP, 20.02.2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky sa obracia na Slovenskú komoru daňových poradcov s požiadavkou na spoluprácu formou vyplnenia anonymných dotazníkov. Cieľom dotazníkov je zistiť názor odborníkov v oblasti účtovníctva ohľadom úmyselného skresľovania vybraných ukazovateľov v účtovníctve podnikateľských subjektov a živnostníkov.

Klubové stretnutia org. dňa 7.3.2023 „Zákazková výroba“ a 21.3.2023 „Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj“

Asistent SKDP, 24.02.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s lektorkou Ing. Majkou Cvečkovou, CA


© SKDP 2010