Prihlásiť
 
 


Aktuality

RUN TEAM daňových poradcov

Marian Kovac, 23.01.2020

Pridajte so do RUN TEAMU daňových poradcov a poďte si s nami zabehať ...

FS - aktualizované a nové metodické pokyny k DPH s účinnosťou od 01.01.2020

Sprava_databaz, 17.01.2020

Finančná správa SR vydala AKTUALIZOVANÉ metodické pokyny k registrácií zdaniteľných osôb podľa § 4; k postupu v prípade úmrtia fyzickej osoby, platiteľa dane, podľa § 83; k určeniu základu dane podľa § 22 zákona o DPH a NOVÉ metodické pokyny - k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 zákona o DPH; k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80; k uplatňovaniu DPH v režime call-of-stock podľa § 8a a §11a ako aj k priradeniu prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ podľa § 13a zákona o DPH.

Slávnostné odovzdanie osvedčení a privítanie nových daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 16.01.2020

Slovenská komora daňových poradcov prijala do svojich radov 21 nových daňových poradcov. Vo stredu 15. januára 2020 privítal nových členov, úspešných absolventov náročných písomných a ústnych odborných skúšok, Jozef Danis, prezident komory. Slávnostné odovzdanie osvedčení a zloženie sľubu do rúk prezidenta sa uskutočnilo za prítomnosti zamestnancov kancelárie.

Tlačová správa - superodpočet

SKDP Press, 17.12.2019

Od januára 2020 bude možné dostať naspäť minimálne 42 centov z každého 1 eura investovaného do výskumu a vývoja. Menia sa podmienky pre superodpočet nákladov na výskum a vývoj. Ide o formu podpory pre firmy a živnostníkov cez zníženie si daní, ktorá nie je určená len pre jadrových inžinierov, ale aj pre bežné firmy, ktoré významne vylepšujú svoje produkty a služby.

Informácia k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Sprava_databaz, 02.12.2019

Informácia sa týka ostatnej novely zákona o DPH ako transpozícia práva EÚ (tzv. quick fixies), viaceré pro-podnikateľské, zjednodušujúce, ale aj spresňujúce opatrenia a úprava oslobodenia určitých zdaniteľných obchodov uskutočňovaných vo vybraných druhoch skladov (v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade).


© SKDP 2010