Prihlásiť
 
 


Aktuality

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci

Metodika SKDP, 14.05.2021

Ministerstvo financií dnes zverejnilo Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK

Metodika SKDP, 13.05.2021

Navrhovanou novelou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejnenou na medzirezortné pripomienkovanie sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Navrhovaná legislatívna úprava sa týka ustanovenia o započítaní daňového nedoplatku. Navrhovaná účinnosť 1. janára 2022 s posunutou účinnosťou vybraných ustanovení od 1. apríla 2022 a 1. januára 2024.

Návrh Plánu obnovy a odolnosti SR

Metodika SKDP, 03.05.2021

Návrh Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, schválený Vládou 28. apríla 2021, predpokladá reformy v 5 hlavných oblastiach, ktoré zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy.

Klubové stretnutie: "Zdaňovanie ziskov zo scudzenia majetku“ – aplikácia článku 13 ZZDZ a súvisiacich ustanovení ZDP

Asistent SKDP, 30.04.2021

Pozývame Vás na klubové stretnutie / webinár, ktoré sa bude konať v utorok 25. mája s Ing. Danou Slivkovou, PhD. - FR SR

Klubové stretnutie: Finančný príspevok z pohľadu daní a odvodov

Asistent SKDP, 11.05.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Petrom Pašekom - 11.mája 2021


© SKDP 2010