Prihlásiť
 
 


Aktuality

TS: Návrh plánu pre rozvoj rodinných podnikov je nedostatočný

SKDP Press, 18.10.2021

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku. Aj keď obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinným firmám, jeho znenie považujeme za nedostatočné. Najmä z dôvodu, že daňový aspekt tejto problematiky rieši len veľmi vágne a bez konkrétnych termínov plnenia.

Blíži sa obojsmerné elektronické doručovanie

Sprava_databaz, 15.10.2021

FR SR vo svojom newsletteri informuje daňovníkov o plánovanom zavedení obojsmernej elektronickej komunikácie

Návrh zákona o používaní pokladnice e-kasa klient nahradí zákon o používaní ERP

Metodika SKDP, 12.10.2021

Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu nového zákona o používaní pokladnice e-kasa klient, ktorým sa nahradí zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov.

Poslanecká novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie

Metodika SKDP, 12.10.2021

Poslanecký návrh na vydanie novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, zavádza inštitút súkromnej výroby piva a nulovú sadzbu spotrebnej dane domácky vyrobeného piva vo vymedzenom množstve pre vlastnú konzumáciu, a inštitút malého samostatného liehovaru a zníženú sadzbu dane na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku a na lieh vyrobený v malých liehovaroch iných členských štátoch. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2022.

Klubové stretnutie: Kurzarbeit od 2022, ste už pripravení?

Asistent SKDP, 12.10.2021

SKDP pozýva daňových poradcov a členov komory na klubové stretnutie - webinár s právničkou SKDP - Mgr. Zuzanou Moravčíkovou Kolenovou


© SKDP 2010