Prihlásiť
 
 


Aktuality

Klubové stretnutie spojené s vianočným večierkom v Košiciach

Asistent SKDP, 15.11.2019

Regionálna komora SKDP Košice pozýva daňových poradcov na klubové stretnutie s Ing. Evou Timkovou , PCC, PKcS - koučkou k téme: "Orientácia na riešenia podporujúce zlepšovanie procesov", po prednáške RR SKDP srdečne pozýva členov komory na vianočný večierok.

Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Tajomnik SKDP, 05.11.2019

Správne kolégium NS SR včera prijalo zjednocujúce stanovisko vo veci náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Predbežná informácia k pripravovanej novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 25.10.2019

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii alebo k prijatiu nového právneho predpisu upravujúceho konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie. Ukončenie pripomienkového konania 7. novembra 2019.

NR SR neschválila poslanecký návrh na rozšírenie poskytovania príspevku na rekreáciu na všetkých zamestnávateľov

Metodika SKDP, 24.10.2019

23. októbra 2019 NR SR v III. čítaní neschválila návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, cieľom ktorého bolo rozšírenie povinnosti poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov podľa § 152a všetkými zamestnávateľmi, nie len tými, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.

Daňoví poradcovia vystúpia na Hrebienok

Tajomnik SKDP, 07.11.2019

Všetci členovia SKDP máte možnosť prvýkrát sa zúčastniť spoločného stretnutia v rámci akcie SAMI SEBE.


© SKDP 2010