Prihlásiť
 
 


Aktuality

Tlačová správa - Daňové poradenstvo nie je živnosť

SKDP Press, 20.07.2018

Daňové poradenstvo môžu legálne poskytovať iba daňoví poradcovia a nemôžu ho poskytovať ekonómovia ani účtovníci.

Zákony o dani z poistenia a odbornom vzdelávaní v zbierke zákonov

Sprava_databaz, 18.07.2018

V zbierke zákonov boli dnes 18. júla 2018 uverejnené dva zákony z oblasti daní. Nový zákon o dani z poistenia a tiež zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý nepriamo novelizuje zákon o dani z príjmov.

FS - Informácia k rozoznaniu originálneho a falošného tovaru

Sprava_databaz, 16.07.2018

Finančná správa vydala informáciu k rozoznaniu originálneho a falošného tovaru a k databázam, ktoré slúžia na vyhľadávanie informácií o registrovaných právach a duševného vlastníctva.

Ukončenie pripomienkového konania k novele zákona o DPH

Metodika, 16.07.2018

V piatok 13. júla 2018 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskroších predpisov. Navrhovaná účinnosť novely od 1. januára 2019.

FS - oznamy

Sprava_databaz, 13.07.2018

Finančná správa na svojom portály uverejnila viacero oznamov týkajúcich sa napríklad odstávky portálu FS a portálu www.slovensko.sk, informovala aj o plánovanom nasadení registračných pokladníc s online napojením na portál FS a iné.


© SKDP 2010