Prihlásiť
 
 


Aktuality

Slávnostné zloženie sľubu nových daňových poradcov

Martina Pobisova, 20.07.2017

Dňa 18. júla 2017 sa v priestoroch RK Bratislava konalo slávnostné zloženie sľubu nových daňových poradcov, ktorí úspešne zvládli náročné časti skúšok potrebné pre vstup do profesie.

Pozor, falošný web

Maria Molnarova, 13.07.2017

Finančná správa upozorňuje na podvodnú web stránku a falošnú výzvu na dodanie dokladov. Portál finančnej správy opäť skopírovali podvodníci s cieľom získať údaje od našich klientov. FS preto vyzýva návštevníkov webu finančnej správy, aby si poriadne skontrolovali zadanú adresu a v žiadnom prípade nereagovali na zaslané maily.

Informácia o schválení pozmeňujúceho nariadenia k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách č. 651/2014 Európskou komisiou [Nariadenie komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017] a jeho vplyve na uplatnenie daňovej úľavy podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Maria Molnarova, 13.07.2017

Dňa 17. mája 2017 Európska komisia schválila pozmeňujúce nariadenie k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách č. 651/2014 , ktoré má priamy vplyv na čerpanie daňovej úľavy podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nové rozsudky ESD z oblasti DPH

Maria Molnarova, 12.07.2017

Dňa 6. júla 2017 boli na portáli EUR-Lex publikované dva rozsudky SD k DPH.

Oznam o ukončení pripomienkového konania

Maria Molnarova, 12.07.2017

Včera, t. j. dňa 11. júla 2017 sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhom zákonov v oblasti daní a colníctva.

Výber z galérií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SKDP 2010