Prihlásiť
 
 


Aktuality

FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 15.01.2019

Finančná správa SR odpovedá na otázky k rôznym oblastiam daní ako napríklad akou formou podať daňové priznanie ak daňovník ukončí živnostenské podnikanie už v januári, nájdete tiež odpovede na otázky k daňovému priznaniu z motorových vozidiel ale aj k novému odvodu obchodných reťazcov a iné.

Poslanecká novela zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 14.01.2019

Do parlamentu bol doručený návrh skupiny poslancov na vydanie novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Návrh upravuje jednu z existujúcich podmienok v podobe zníženia minimálnej výšky sumy tzv. 13. mzdy na získanie nároku na oslobodenie tohto príjmu od dane z príjmov FO do výšky 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov. Navrhovaná účinnosť 30. apríla 2019.

FS - nové informácie

Sprava_databaz, 13.01.2019

Finančná správa vydala v posledných dňoch množstvo informácií z rôznych oblastí daní. Informácie týkajúce sa DPH, dane z príjmov, dane z motorových vozidiel, spotrebných daní, účtovníctva a ciel.

Informácie k novelám

Sprava_databaz, 13.01.2019

Finančná správa Slovenskej republiky vydala viaceré informácie k novelám z oblasti účtovníctva a tiež informáciu k novele zákona o dani z príjmov v súvislosti so zákonom 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Návrh smernice k úprave pravidiel DPH za účelom prechodu ku konečnému režimu

Metodika SKDP, 13.01.2019

Ministerstvo financií SR predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi. Cieľom je úprava pravidiel DPH za účelom prechodu ku konečnému režimu, ktorý bude založený na zásade zdaňovania dodania tovaru v členskom štáte, kde skončí preprava alebo odoslanie tovaru takým systémom, aby bolo cezhraničné zdaňovanie dodania tovaru rovnaké, aké je zdaňovanie dodania tovaru v tuzemsku t. j. osobou povinnou platiť daň bude dodávateľ, ktorý môže využiť k zaplateniu dane splatnej v inom členskom štáte, schému jedného kontaktného miesta tzv. One-Stop-Shop (OSS).


© SKDP 2010