Prihlásiť
 
 Aktuality

Parlament schvaľuje nový zákon o dani z výhody v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou tzv. daň z ruskej ropy

Metodika SKDP, 06.10.2022

V skrátenom legislatívnom konaní je schvaľovaný vládny návrh zákona o dani z výhody v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou tzv. daň z ruskej ropy. V stredu 5. novembra 2022 bol návrh schválený do II. čítania s termínom na prerokovanie vo výboroch NR SR ihneď.

Klubové stretnutie: Vybrané ustanovenia obchodného zákonníka v znení posledných zmien a pripravované zmeny

Asistent SKDP, 27.09.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Mariánom Blahom

Klubové stretnutie: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Asistent SKDP, 27.09.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s lektormi z FSJ P PZ

Schválená novela Daňového poriadku

Metodika SKDP, 30.09.2022

V rámci novelizácie zákona o e-Governmente parlament schválil novelu Daňového poriadku. Novelou sa ruší termín 30. septembra 2022 na zverejnenie zoznamu daňových subjektov s určeným indexom daňovej spoľahlivosti.

Klubové stretnutie: Daňový poriadok - uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole a pri správe daní - § 9 a 10 daňového poriadku

Asistent SKDP, 20.09.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Boženou Jurčíkovou


© SKDP 2010