Prihlásiť
 
 


Aktuality

Tlačivá platné od 1.1.2018

Sprava_databaz, 12.01.2018

Niektoré tlačivá čakajú zmeny. Tlačivo DP k DzMV zostáva nezmenené. Daňové priznanie k tejto dani treba podať do konca januára. Medzi najdôležitejšie termíny patrí nepochybne koniec marca, keď treba podať DP k dani z príjmu.  Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) budú k dispozícii počas januára. Pre verejnosť ich finančná správa sprístupní na portáli finančnej správy ako aj v tlačenej podobe na daňových úradoch v druhej polovici januára.  

Časté otázky - FR SR

Sprava_databaz, 12.01.2018

Externý newsletter Finančnej správy SR č. 1/2018 obsahoval nasledujúce otázky a odpovede z oblasti daní.

Tretinu trhu neživotného poistenia čakajú nižšie sadzby dane

Sprava_databaz, 12.01.2018

Poistný trh na Slovensku čakajú od októbra zmeny. Ministerstvo financií SR (MF SR) pripravilo novelu zákona o dani z poistenia, ktorá nahradí 8% ný odvod z neživotného poistenia. Celkovo sa znížené sadzby tejto dane budú uplatňovať na tretinu objemu neživotného poistenia, čo znamená, že tieto poistenia by mohli byť lacnejšie. Na PZP, ktoré tvorí ďalších takmer 30% trhu sa bude vzťahovať nulová sadzba dane.

Nové informácie na FR SR

Sprava_databaz, 12.01.2018

FR SR vydala dňa 11. januára 2018 nové informácie z oblasti cla a informáciu o vydaní opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352 ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Finančný spravodajca MF SR

Sprava_databaz, 10.01.2018

Ministerstvo financií SR vydalo Metodické usmernenie č. MF/7644/2018-732 a Oznámenie č. MF/20544/2017-732 týkajúce sa spotrebnej dane z minerálneho oleja.


© SKDP 2010